เกม 1: Isurus Gaming (L) vs Phong Vu Buffalo (W)

เกม 2:Bombers (L) vs 1907 Fenerbahçe Esports (W)

เกม 3:Phong Vu Buffalo (L) vs 1907 Fenerbahçe Esports (W)

เกม 4Isurus Gaming (W) vs Bombers (L)

เกม 5Vega Squadron (W) vs INTZ e-Sports (L)

เกม 6:MEGA (L) vs DetonatioN FM (W)

เกม 7: Vega Squadron (W) vs DetonatioN FM (L)

เกม 8: MEGA (W) vs INTZ e-Sports (L)

เกมแตกหัก:Phong Vu Buffalo (W) vs 1907 Fenerbahçe Esports (L)

กลุ่ม A


กลุ่ม B

 

แหล่งรูปภาพ Riot Games
แหล่งวิดีโอ  Onivia League of Legends Highlights (LCS, LCK, LPL, LMS)