Garena ประกาศเลื่อน RoV Pro League และ Valor Tournament ออกไปอีก !!

ปัญหาไวรัส COVID-19 ยังคงไม่สงบนิ่ง และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยทาง Garena RoV Tournament ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันทั้งสองรายการออกไป ทั้ง และ RoV Valor Tournament เนื่องด้วยเหตุการณ์จากไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง

• อ่านเพิ่มเติม: RoV Pro League 2020 Summer | Week 7 Day 1 !!

ซึ่งทาง Garena RoV ได้พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า “เพราะห่วงใย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ทางทีมงาน Garena RoV มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันในรอบเก็บคะแนน และรอบออฟไลน์ของ 2 รายการแข่งขัน:
1. (รอบเก็บคะแนน) ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2563
2. (รอบ 4 ทีมสุดท้าย) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2563
3.RoV Valor Tournament (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563

โดยจะเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ทีมที่มีส่วนเข้าไปในรอบ Championship นั้นมีสองทีมที่สามารถเข้าไปได้อย่างแน่นอนอย่าง และ นั่นเองโดยสรุปตารางคะแนนเป็นดังนี้ !!

• อ่านเพิ่มเติม: RoV Pro League 2020 Summer | Week 7 Day 1 !!

แหล่งข้อมูล:Garena RoV Tournament